.

Гимназија и економска школа ,,Светозар Милетић”              
Трг проф.Миливоја Туторова 4
Србобран
тел: 021/730-155, факс: 021/731-219
e-mail: gimnazissrbobran@open.telekom.rs
www.gimnazija-srbobran.edu.rs

facebook странa: Gimnazija "Svetozar Miletic" Srbobran

.

Документи

 

  1. Умањени распоред часова

  2. Сатница звоњења

  3. Годишњи план рада 20142015

  4. Закон о основама система образовања и васпитања

  5. Закон о средњем образовању и васпитању

  6. Правилник о оцењивању ученика у средњој школи

  7. Правилник о стандардима постигнућа

  8. Правилник о упису у средњу школу

 

.

.

 

 

 

.

© 2007 Гимназија и економска школа " Светозар Милетић", Србобран