Гимназија и економска школа ,,Светозар Милетић”              
Трг проф.Миливоја Туторова 4
Србобран
тел: 021/730-155, факс: 021/731-219
e-mail: gimnazissrbobran@mts.rs
www.gimnazija-srbobran.edu.rs

facebook странa: Gimnazija "Svetozar Miletic" Srbobran

 

Гимназија и економска школа ,,Светозар Милетић" Србобран школске 2016/2017. уписује у први разред 1 одељењe општег смера гимназије и 1 одељење финансијски техничар (четворогодишње школовање) што значи да је мешовита школа - гимназија и стручна школа.

У гимназију се уписују ученици са завршеном, обавезном основном школом и положеним завршеним испитом. Образовање у гимназији траје четири школске године и намењена је ученицима који желе да наставе образовање на факултетима и високим школама. Ради се по Наставном плану и програму који је прописан од стране Министарства посвете.


У економску школу уписују се ученици са завршеном, обавезном основном школом и положеним завршеним испитом. За упис је потребно лекарско уверење о испуњавању здравствених услова. Ради се по Наставном плану и програму  који је прописан од стране Министарства просвете. Трајање образовања се четири године.

Финансијски техничари израђују, анализирају и интерпретирају финансијске извештаје, као што су месечни и годишњи финансијски планови прихода и расхода и извештаји о њиховој реализацији, планови инвестиција или санација пословања, планови и анализе динамике отплаћивања краткорочних и дугорочних позајмица, обрачуни порезних давања, због доношења или предлагања одговарајућих одлука о коришћењу финансијски средстава.

Нашa школа ради самo у преподневној смени. То је велика предност јер ученицима остаје много више слободног времена за друге активности. Уз то школа је мала и сви се међусобно познајемо, тако да је остварен један приснији контакт између ученика и професора. И безбедност ученика је на високом нивоу.

Флајери за упис

Prezentacija_skole_2016_2017

 

 

 

© 2007 Гимназија и економска школа " Светозар Милетић", Србобран