Гимназија и економска школа ,,Светозар Милетић”              
Трг проф. Миливоја Туторова 4
Србобран
тел: 021/730-155, факс: 021/731-219
e-mail: gimnazissrbobran@mts.rs
www.gimnazija-srbobran.edu.rs

facebook страна: Gimnazija "Svetozar Miletic" Srbobran

 

ЕДУ ВРТ У ГИМНАЗИЈИ И ЕКОНОМСКОЈ ШКОЛИ
„СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ“ СРБОБРАН
На основу Јавног конкурса који је расписао НИС а.д. Нови Сад, под називом “Будућност на делу“ 5.02.2015. са циљем да се унапреди квалитет живота у локалним заједницама у којима послују, Гимназија и економска школа „Светозар Милетић“  је конкурисала са пројектом „ Еду-врт“ - уређење школског дворишта  у еколошко-едукативни простор.
Пројекат је финансирао НИС а.д. Нови Сад, а реализовала га је Гимназија и економска школа „Светозар Милетић“ Србобран у сарадњи са Локалном самоуправом Општине Србобран.

Зграда, као и школско двориште, Гимназије и економске школе у Србобрану су стари 54 године. Двориште је било празно, без клупа са мало зеленила. Желели смо да га обновимо а уједно да га наменимо и другој сврси-едукацији, како ученика наше школе, тако и осталих ученика из Општине.  Еду-врт је пример школе без зидова. Школско двориште сада  има више намена: разонода, одмор, забава и едукација, каже директорка школе, Маја Туторов.
Саградњом Еду-врта, средњошколци су добили лепо уређено школско двориште а остали ученици и деца простор за едукацију у природи, где  унапређују вештине и знање за рад у групама, вршњачку едукацију, међусобну комуникацију. Развијају  правилан однос према чистијој и здравој средини, љубав према природи, буђење еколошке свести, дружење и развијање  толеранције према различитостима.
Сунчани сат је осмислио  проф. биологије Игор Парожанин, као и комплетну конструкцију часовних линија сата, тзв. epure. Сат је израђен на комаду природног камена са показивачем односно полосом од истог материјала. Часовне линије су подешене тако да показују време од 7 часова ујутро до 17 часова поподне, по средњеевропском (зимском) времену. Такође, на сунчанику су конструисане и пројекције великих небеских кружница – екватора, као и оба повратника, што значи да ће сат показивати и почетке годишњих доба (оба солстиција и еквиноциј) а предвиђена је и линија коју ће сенка показивача пратити током датума 22. фебруара (Дан школе). На слободној површини сунчаника налази се и назив пројекта „ЕДУ-ВРТ“, назив места, географске коодинате места и време које сат показује. Више мајстора је учествовало у самој изради сата.Око учионице је посађено 4 стабла дивље трешње, 7 жбунова свиба (црни дрен или пас-дрен), десетак жбунова чибуковине, три форзиције и један гинко.
4 камене клупе са седиштем од дрвета су постављене поред жичане ограде испред тениских терена. Трибине су у централном делу дворишта. Оне имају челичну конструкцију.
У ботаничкој башти је засађен низ луковичастих биљака – перена, нешто лековитог и украсног биља. Пошто је садња извршена на крају сезоне, на пролеће ће се знати шта је од биљака успешно презимило и тада ће се наставити садња. Сврха баште је да прати ботанички курикулум у настави биологије, као и да визуелно и естетски оплемени изглед дворишта школе.
Акција сађења је  била 4. 12. и 11. 12. 2015. a у њој су учествовали, осим професора и ученици II-1  и I-1 разреда. Део едукативних радионица је одржан , а други део  је планиран за пролеће, кад отопли.
Организацију изградње и свих осталих послова је водила директорка школе, Марија Туторов са координатором Љиљаном Каурин, педагогом школе. Садњу биљака и израду Сунчаног сата је организовао професор биологије, Игор Парожанин. За едукативне радионице су задужене професорке историје и геогтафије Светлана Пајић Јојкић и Тијана Мелезовић
Пројекат за „Еду-врт“ је израдио Биро за уређење и пројектовање зелених површина „Гринф“, Гордана Андрић, пејзажни архитекта а радове је изводила Градња „Блашко“ Кула.

 

.

 

 

.

.

 

 

 

.

© 2007 Гимназија и економска школа " Светозар Милетић", Србобран