Гимназија и економска школа ,,Светозар Милетић”              
Трг проф.Миливоја Туторова 4
Србобран
тел: 021/730-155, факс: 021/731-219
e-mail: gimnazissrbobran@open.telekom.rs
www.gimnazija-srbobran.edu.rs

facebook странa: Gimnazija "Svetozar Miletic" Srbobran

 

СЕКЦИЈЕ

 1. Хор                                                     проф. Јасмина Столић, стручни руководилац

Научно истраживачке секције

 1. Секција за физику                            проф. Иван Бајин, стручни руководилац
 2. Еколошка секција                             проф. Љиљана Белић Здравић, стручни руковод.
 3. Астрономска секција                       проф. Игор Парожанин, стручни руководилац
 4. Географска секција                          проф. Мелезовић Тијана, стручни руководилац
 5. Економска секција                           проф. Јованка Радановић, стручни руководилац
 6. Секција из рачуноводства              проф. Аница Зеремски, стручни руководилац
 7. Филозофска секција                         проф. Небојша Вуковић, стручни руководилац

Научне техничке секције

 1. Секција за информатику                 проф. Јелена Црнковић, стручни руководилац

Културно - уметничке секције

 1. Новинарска секција                         проф. Валентина Десница, стручни руководилац
 2. Литерарна секција                           проф. Славица Филиповић, стручни руководилац
 3. Рецитаторска секција                      проф. Мелезовић Тијана, стручни руководилац р
 4. Секција за енглески језик                проф. Зора Шарчев, стручни руководилац
 5. Секција за немачки језик                проф. Аријана Шијачић, стручни руководилац
 6. Ликовна секција                              проф. Сава Трифуновић, стручни руководилац

Спортско - рекреативне секције

 1. Фудбалска секција – мушкарци      проф. Маја Бороцки, стручни руководилац
 2. Одбојкашка секција – мешовито    проф. Маја Бороцки, стручни руководилац
 3. Атлетика                                           проф. Маја Бороцки, стручни руководилац
 4. Кошаркашка секција – девојке        проф. Маја Бороцки, стручни руководилац

Додатна настава

 1. Математика                                      проф. Радмила Аларгић, стручни руководилац
 2. Математика                                      проф. Мирјана Михајлов, стручни руководилац
 3. Хемија                                          проф.Љиљана Белић Здравић, стручни руководилац
 4. Српски језик и књижевност                       проф. Валентина Десница, стручни руководилац
 5. Српски језик и књижевност                       проф. Славица Филиповић, стручни руководилац
 6. Енглески језик                                  проф. Зора Шарчев, стручни руководилац
 7. Енглески језик                                  проф. Лазар Трајковић, стручни руководилац
 8. Историја                                проф. Светлана Пајић Јојкић, стручни руководилац

 Осим наставних часова школа нуди могућност допунског рада и припремног рада.


УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ


Током 2012/2013. школске године формиран је УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ у септембру 2012. године.
Парламент чине представници 8 одељенских заједница. Избор представника одељења врше се на састанкуодељенске заједнице већином гласова, тајним гласањем.

Представници одељења у Ученичком парламенту 2013 /2014. године:

 

 

I1

 

 

Александра Кулчар и Немања Тешановић

I3

Марија Катић и Михаило Ристић

 

 

 

II1

Марко Чобанов и Давид Тодоров

II3

Станислава Селеши и Јелена Поповић

 

 

 

III1

Николина Дакић и Алекса Новаковић

III3

Итана Калуђеровић и Бојан Младеновић

 

 

 

IV1

Анђела Дедић и Борис Папачек

IV2

Немања Тодоров - председник и Себастиан Драча - заменик

 

Поводом 22. марта - Светског дана вода, ученички парламент Гимназије и економске школе"Светозар Милетић" Србобран, организовао је акцију чишћења обале канала у близини школе.
Акција је организована у петак, 21. марта 2014. године од 12 до 14 часова. Учествовали су ученици првог и другогразреда, као и чланови Ученичког парламента, са професорком грађанског васпитања Маџгаљ Софијом и професором верске наставе Корцеба Дејаном.

 

 

© 2007 Гимназија и економска школа " Светозар Милетић", Србобран